Вверх страницы

Вниз страницы

Близ при дверях, у последних времен.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Близ при дверях, у последних времен. » Пророчества » Откровение Андрея Христа ради юродивого о конце мира ( из жития )


Откровение Андрея Христа ради юродивого о конце мира ( из жития )

Сообщений 31 страница 54 из 54

31

Η συντέλεια του κόσμου

Επανασύστασις του Ισραηλιτικού κράτους

- Μετά την συμπλήρωση της βασιλείας των εθνών, λένε μερικοί ότι ο Θεός θα επανασυστήσει το ισραηλιτικό κράτος, για να βασιλεύσει στη γη μέχρι το τέλος του κόσμου. Επικαλούνται μάλιστα ως μαρτυρία το ακόλουθο χωρίο του Ησαΐου: «Και έσται εν ταις εσχάτες ημέραις, αρεί Κύριος ο Θεός σημείον εν τη συμπληρώσει των εθνών επί πάντα τα πρόβατα Ιούδα, τα διεσκορπισμένα εν τοις έθνεσι και συνάξει τους απωσμένους Ισραήλ εν τη αγία πόλει Ιερουσαλήμ. Και έσται τω Ισραήλ ως τη ημέρα η εξήλθεν εκ γης Αιγύπτου» (πρβλ. ια΄ 12,16). Επικαλούνται επίσης και τον απόστολο Παύλο που λέει: «Όταν το πλήρωμα των εθνών ήξη, τότε πας Ισραήλ σωθήσεται» (πρβλ. Ρωμ. ια΄ 25,26).

Έτσι μ’ ένα στόμα υποστηρίζουν αυτά, ενώ ο μάρτυς Ιππόλυτος προσθέτει πως κατά τον ερχομό του αντιχρίστου θα πλανηθούν πρώτοι οι Ιουδαίοι. Αυτό το έχει άλλωστε βεβαιώσει εκ των προτέρων και ο Χριστός, λέγοντάς τους: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω εκείνον λήψεσθε» (Ιωαν. ε΄ 43).

Είναι πολύ φανερό ότι θα συγκεντρώσει πάλι ο Θεός τους ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ και θα τους ξαναδώσει όσα είχαν και πρώτα. Και τούτο, για να ανατρέψει τη μέχρι τότε πρόφασή τους ότι η απώλειά τους οφείλεται στον διασκορπισμό. Θα μπορούσαν δηλαδή κατά την ημέρα της κρίσεως ν’ απολογηθούν ως εξής στον Χριστό: «Αν μας συγκέντρωνες στην Ιερουσαλήμ και μας ξαναέδινες όσα είχαμε, τότε θα πιστεύαμε σ’ εσένα, αφού δεν θα υπήρχε πια λόγος να φθονούμε τα έθνη, που προτιμήθηκαν τόσο εις βάρος μας».

Έτσι, λοιπόν, θα συναχθούν όλοι μαζί και θ’ ανακτήσουν ό,τι στερήθηκαν, αλλά θα παραμείνουν στην ίδια απιστία. Και τότε πως θα σωθούν, όταν μάλιστα την ίδια εποχή θα έρθει ανάμεσά τους ο αντίχριστος και θα πιστέψουν όλοι τους σ’ αυτόν, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου;  Ο Θεός δεν ψεύδεται. «Εγώ ειμί η αλήθεια» διακηρύττει με τον μονογενή του Υιό. Με την αποκατάστασή τους λοιπόν θα στερηθούν αυτομάτως απ’ αυτή τη δικαιολογία.

Λέγοντας ο απόστολος Παύλος ότι θα σωθούν, δεν εννοεί ότι θα σωθούν από την αιώνια κόλαση, αλλά από την περιπλάνησή τους τόσα χρόνια τώρα στα ξένα, και από τον ονειδισμό των άλλων λαών, και από την ανομολόγητη εντροπή. Θα συναχθούν δηλαδή στην πατρίδα τους και θα σωθούν απ’ την δουλεία και τον ζυγό και τον χλευασμό που τόσα χρόνια υπέφεραν. Δεν θα σωθούν όμως από την αιώνια κόλαση. Αφού δεν τους έπεισε η θλίψης, ώστε να πιστέψουν στον Χριστό, πως θα τους πείσει η νομιζόμενη χάρις;

Ο καταποντισμός της αγια-Σοφιάς

- Πνευματικέ μου πατέρα, είπε ο Επιφάνιος, άφησε αυτά και εξήγησέ μου εκείνο που λέγεται, ότι δηλαδή η Aγιά-Σοφιά δεν θα καταποντισθεί μαζί με την Πόλη, αλλά θα μείνει κρεμασμένη στον αέρα από κάποια αόρατη δύναμη.

-  Τι λες, παιδί μου, αποκρίθηκε ο δίκαιος. Αφού θα βυθισθεί όλη η Πόλης, πως θα σωθεί η εκκλησία; Και ποιος θα μπαίνει σ’ αυτήν για να προσκυνήσει;

Μήπως ο Θεός κατοικεί σε χειροποίητους ναούς; Όχι βέβαια. Πάντως στη φήμη αυτή υπάρχει και κάτι αληθινό: Θα μείνει δηλαδή μόνο ο στύλος που βρίσκεται στην αγορά, γιατί κατέχει τους «τίμιους ήλους». Αυτός μόνο θα διασωθεί, ώστε περνώντας τα πλοία να δένουν επάνω του τα σχοινιά τους, και να θρηνούν αυτή την επτάλοφη Βαβυλώνα λέγοντας: «Αλλοίμονό μας! Η μεγάλη, η αρχαία Πόλης βυθίστηκε. Εδώ κάναμε με επιτυχία τις εμπορικές μας συναλλαγές και πλουτίζαμε». Το πένθος της θα διαρκέσει σαράντα ημέρες. Εξ αιτίας της θλίψεως των ημερών εκείνων θα δοθεί το βασίλειο στην πρεσβυτέρα Ρώμη, καθώς επίσης στο Σύλαιο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά θα συμβούν όταν θα πλησιάζει η συντέλεια, οπότε η κατάστασις του κόσμου θα χειροτερεύει, οι πόνοι και οι συμφορές θα πολλαπλασιάζονται.

0

32

Τα βδελυρά έθνη

- Κατά το έτος εκείνο θ’ ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα βγουν τότε απ’ εκεί οι εβδομήντα δύο βασιλείς με τον λαό τους, τα λεγόμενα βδελυρά έθνη, που είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσωδία. Αυτά θα διασκορπισθούν σ’ όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία.

Αλλοίμονο στις περιοχές, απ’ όπου θα περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, ας μην υπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν.

Εκείνες τις ημέρες θα σκοτεινιάσουν, σαν να θρηνούν στον αέρα για όσα αποτροπιαστικά θα διαπράξουν εκείνα τα σιχαμερά έθνη. Ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη κι όλα τα άστρα θα σκοτισθούν, καθώς θα τα βλέπουν επάνω στη γη να συναγωνίζονται στην ακαθαρσία. Αυτοί οι λαοί θα κατασκάψουν τη γη, θα κάνουν αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια, και θα βάλουν τα άγια σκεύη σε ατιμωτική χρήση. Τότε όσοι θα κατοικούν στην Ασία, ας φύγουν στα νησιά των Κυκλάδων (κατ’ άλλη γραφή: τις κοιλάδες των νήσων), γιατί τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί, και ας πενθήσουν για εξακόσιες εξήντα ημέρες.

Ο αντίχριστος

- Τότε θα σαρκωθεί απ’ την φυλή του Δαν ο σατανάς, δηλαδή θα γεννηθεί ο αντίχριστος. Δεν θα γίνει όμως άνθρωπος με τη δική του δύναμη, αλλά θα του πλάση ο Θεός σκεύος αισχρό και ρυπαρό, για να εκπληρωθούν έτσι οι λόγοι των προφητών. Θ’ απολυθεί λοιπόν απ’ τα δεσμά, με τα οποία τον είχε δέσει ο δεσπότης Χριστός όταν κατέβηκε στον άδη, και θα μπει σ’ εκείνο το σκεύος που πλάσθηκε για αυτόν. Έτσι θα γίνει άνθρωπος, θα ανδρωθεί, θα βασιλεύσει, και τότε θ’ αρχίσει να δείχνει την πλάνη του καθώς λέει ο θεολόγος Ιωάννης. Έπειτα θ’ αρχίσει πόλεμο με τα νησιά των Κυκλάδων (κατ’ άλλη γραφή: τις κοιλάδες των νήσων). Νησιά, καθώς λέει ο Ησαΐας, είναι οι εκκλησίες που προήλθαν από τους εθνικούς (κδ΄ 15, με΄ 16, μθ΄ 1, ξστ΄ 19).

Τότε θα εμφανιστεί ο Ενώχ, που έζησε πριν την εποχή του μωσαϊκού νόμου. Θα εμφανισθεί επίσης ο Ηλίας, που έζησε κατά την διάρκεια του νόμου, καθώς και ο Ιωάννης ο θεολόγος που έζησε την εποχή της νέας χάριτος. Αυτοί θα κηρύξουν σ’ όλη την οικουμένη, για τον καιρό της συντέλειας και την έλευση του πλανεμένου, καθώς επίσης και για την Δευτέρα έλευση του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Θα επιτελούν μάλιστα σημεία και τέρατα.

Όσοι θελήσουν να τους σκοτώσουν ή με άλλον τρόπο να τους αδικήσουν, θα βγει φωτιά και τους κάψει. Θα ενεργούν με μεγάλη εξουσία και θα ελέγξουν τον αντίχριστο. Θα φονευθούν όμως απ’ αυτόν στην Ιερουσαλήμ και τα σώματά τους θα αφεθούν άταφα στη μέση της πόλεως. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι και θα τους περιγελούν σαν απροστάτευτους (πρβλ. Αποκ. ια΄ 5-10).

Τα άγια σώματά τους θα μείνουν τρεις ολόκληρες ημέρες στην πλατεία. Κατά τη μέση της τετάρτης ημέρας θα κατεβεί από τον ουρανό ένα περιστέρι λαμπρό σαν αστραπή. Αυτό θα περπατήσει επάνω τους και θα τους δώσει ζωή. Τότε οι άγιοι θα δυναμώσουν και θα σηκωθούν όρθιοι, κι όσοι τους δουν, πολύ θα τρομάξουν. Εκείνη τη στιγμή θ’ ακουσθεί φωνή από τον ουρανό που θα λέει: «Ανεβείτε, φίλοι μου, κοντά μου». Αμέσως θα κατεβεί ένα σύννεφο, που θα τους σηκώσει και θα τους εγκαταστήσει στον παράδεισο (πρβλ. Αποκ. ια΄ 9-13).

Εκείνος ο πλανεμένος και μάταιος, ο αντίχριστος, θα ταλαιπωρήσει υπερβολικά τους χριστιανούς της εποχής του μέχρι την τελευταία τους αναπνοή με θλίψεις και φοβερές τιμωρίες. Όποιος δεν πλανηθεί και δεν πιστέψει σ’ αυτόν, θ’ αναδειχθεί εκλεκτός και άξιος φίλος του Χριστού. Όλοι βεβαίως οι άγιοι είναι μακάριοι. Τρισμακάριοι όμως θα είναι όσοι μαρτυρήσουν την εποχή του αντιχρίστου. Θα τους περιμένει παντοτινά υπερβολική δόξα και αγαλλίασις.

Θ’ ακολουθήσει τότε φοβερός πόλεμος μεταξύ του αντιχρίστου και του Δεσπότου Χριστού. Μόλις δηλαδή αντιληφθεί ο αντίχριστος ότι ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του, θα κάνει μανιασμένος αντίπραξη στον ουρανό: θα ρίξει αστραπές και βροντές και θα κάνει τέτοιους κτύπους, ώστε από τον ήχο της βοής να δονείται το σύμπαν και να αντηχεί φοβερά. Ποιος τότε, παιδί μου, δεν θα φοβηθεί και δεν θα φρίξει; Μακάριοι θα είναι, όπως είπα προηγουμένως, εκείνοι, των οποίων δεν θα κλονισθεί η πίστις στον Χριστό, τον αληθινό Θεό μας, που σαρκώθηκε και γεννήθηκε απ’ την αγία παρθένο Μαρία. Μακάριοι επίσης εκείνοι που θα πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού και θα ελέγξουν θαρρετά τον δράκοντα και την πλάνη του. Μακάριοι όσοι θα υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον του και θα ελέγξουν με γενναιότητα τα ατοπήματά του….

Αυτά έλεγε ο μακάριος, ενώ ο Επιφάνιος θρηνούσε από τα βάθη της ψυχής του ακούγοντας όσα επρόκειτο να συμβούν στην οικουμένη. Έπειτα ρώτησε τον όσιο:

-   Πες μου, σε παρακαλώ πως θα εξαλειφθούν οι άνθρωποι από τη γη και πως θα γίνει η ανάστασις;

-   Άλλους, παιδί μου, θα σκοτώσουν τα βδελυρά έθνη, άλλοι θα θανατωθούν στους πυκνούς πολέμους, ενώ άλλους θα εξολοθρεύσει ο αντίχριστος. Σε όσους θα πιστέψουν και θα προσκυνήσουν τον αντίχριστο, θα στείλει ο Κύριος, σύμφωνα με την προφητεία του Ιεζεκιήλ, φτερωτά θηρία που θα έχουν στην ουρά τους βούκεντρα γεμάτα δηλητήριο. Όσοι λοιπόν δεν θα έχουν στα μέτωπά τους σώα και ακέραιη τη σφραγίδα του Χριστού, θα δοκιμάσουν φρικτό θάνατο απ’ το κεντρί και το δηλητήριο των θηρίων. Τότε οι άγιοι που διεφύλαξαν με πολύ αγώνα τη σφραγίδα του Χριστού ακέραιη, θα μεταναστεύσουν στα βουνά και στις ερημιές. Ο Κύριος όμως με την θεϊκή του δύναμη θα τους συγκεντρώσει στην αγία πόλη της Σιών. Αυτοί είναι όσοι έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής

Όταν ο αντίχριστος νικηθεί και οδηγηθεί αιχμάλωτος μαζί με τους άλλους δαίμονες στο κριτήριο και δικασθεί για τις ψυχές που οδήγησε στην απώλεια, τότε θα σαλπίσει η σάλπιγγα και οι νεκροί θ’ αναστηθούν άφθαρτοι. Έπειτα όσοι θα έχουν απομείνει ζωντανοί την ώρα της δευτέρας παρουσίας, θα γίνουν, καθώς είπε ο Παύλος, εν ριπή οφθαλμού από φθαρτοί άφθαρτοι και θα αρπαγούν μαζί με τους αναστημένους νεκρούς μέσα σε νεφέλες, για να προϋπαντήσουν τον Κύριο στον αέρα (Α΄ Θεσ. δ΄ 17).

Όποιος λοιπόν δη τα βδελυρά έθνη να έρχονται στον κόσμο, ας γνωρίζει πως όλα, όσα πρόκειται να συμβούν, βρίσκονται «επί θύραις», και πως ο Κριτής έρχεται για να αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του.

Αυτά είπε ο μακάριος Ανδρέας στον Επιφάνιο παρούσης και της ταπεινότητός μου. Έτσι μείναμε ξάγρυπνοι όλη την νύχτα. Όταν χτύπησε το ξυλοσήμαντρο, ξεκίνησε ο Επιφάνιος για την εκκλησία, ενώ ο μακάριος Ανδρέας έμεινε στο σπίτι προσευχόμενος.

Πηγή: βίος του οσίου Ανδρέου του δια Χριστόν σαλού, εκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου
oodegr.com

0

33

Схимонах Иосиф Ватопедский
О кончине века и антихристе.

http://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatoped … ikhriste/6

ПРОРОЧЕСТВО СВЯТОГО АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО

   Связанное с именем еще одного богодухновенного мужа и относящееся к первой трети X века, это пророчество вполне согласно с предыдущими и восполняет многое из того, о чем они умалчивают. В нем сказано, в частности, что Константинополь будет предан в руки мусульман и блестящей византийской цивилизации придет конец, но она восстанет в былом своем великолепии после двух страшных потрясений, которые совпадут с мировой войной, посланной за грехи и отступления нашего времени. Отвечая на вопрос одного из учеников о будущем столицы, святой открывает ему то, что по благодати Божией сподобился провидеть.
   Вот наиболее значимые фрагменты этого пророчества.
«Град сей, которому назначено господствовать над многими народами, будет необорим для иноплеменников... Но идет молва, что он откроет внутренний доступ к себе роду агарянскому и тот великое множество народа мечом убьет. Я же говорю, что явится и светловолосый род, чье имя заключено в осьмнадцатой из двадцати четырех букв, соединенных в правильный порядок, и ноги грешников ступят на полы устланные. Горе им от двух отраслей, чьи мечи подобны ветру, а серпы, посекающие колос медно-красный в жатву, не обращаются вспять и позади себя ничего не оставляют... В последние же дни восставит Господь Бог царя из нищеты, и тот вступит [во град] с правдой великой. И будет мир по подобию мира, бывшего во дни Ноевы, ибо не станут более воевать. И оттого что не будет войны на земле, перекуют свои мечи на плуги, серпы и [прочие] земледельческие орудия. И обратит [царь] лицо свое на восток и смирит сынов Агари, ибо прогневается на них Господь наш Иисус Христос за беззаконие содомское, которое они творят. Из них многие примут Святое Крещение и у благочестивого царя того в почете окажутся, прочих же он истребит, огнем сожжет и [всякой иной] насильственной смерти предаст. В те времена все восстановится, и Иллирик [станет частью державы] ромеев, и Египет обретет врата свои. И наложит [царь] десницу свою на окрестные народы, и покорит светловолосый род, и ненавистников своих победит. И царство удержит в течение тридцати двух лет, подати же и дары двенадцать лет взиматься не будут. Восстановит разоренные сокровищницы и храмы святые отстроит. Не будет в те дни ни тяжб, ни неправедного с беззаконником, ибо устрашится лица [царского] вся земля, и всех сынов человеческих понудит он из страха пред ним быть целомудренными, и среди вельмож своих всякого законопреступника истребит... Тогда настанут радость и веселье, и множество благ от земли и моря произыдет. И будет, как было во дни Ноевы... Когда же минет владычество его, придет начало зол.»
   Итак, здесь предсказано отвоевание Константинополя христианами и, что особенно важно, правление благочестивого царя, действующего Божиим повелением и полагающего конец всемирной смуте. Вкратце описано временное торжество христианской веры и дарование мира многострадальным народам, дабы и они успели подготовиться к великой брани с грядущим антихристом. Ибо, согласно отцам, мы не ускоряем пришествие антихриста лишь тогда, когда не участвуем в грехах и беззакониях своего времени делом или сочувственным помыслом.
   Этот период представляется святому предельным осуществлением всякого блага и духовной правды, тем последним «золотым веком», по которому будут неимоверно тосковать последующие поколения. Ибо за ним последуют начало, середина и конец бедствий, когда сбудется пророческое слово Богослова: «Горе живущим на земле... потому что к вам сошел диавол в сильной ярости» (Откр. 12:12).

+1

34

Угодник Божий святой Андрей о воскресенье и благочестии
А Епифаний, весьма сочувствовавший его душе, сидя в скрытой кладовой, со слезами возносил молитву за него Господу, чтобы хоть (дьяволу) не дать возможности выставить его на посмешище. Но сагана, сидевший там со своими демонами, как только распознал молитву Епифания, набрался, злокозненный, ужасной дерзости из‑за того, что ему казалось, будто больной уже предназначен ему, и решил сбросить Епифания с того места, где он сидел, в находящийся поблизости люк комнаты. Но тот, быстро разгадав это в уме, встал и сделал невыполнимым его замысел.

Не достигнув своей цели, гнуснейший снова начал делать того несчастного посмешищем, и тотчас лежавший стал щипать свою бороду, а затем издавать звуки, как козел, и то высунув язык, непристойно пускал слюну, то, словно пастуший пес, грозно лаял на находившихся вокруг, так что испытывали великий страх все смотревшие на лающего в нем демона. Находившиеся там стали спрашивать Епифания, откуда демон вял над ним такую власть, чтобы творить это. Он же отвечал им:"Братья, я ничего не могу сказать на это, но догадываюсь, что был он связан великим грехом и так и не отошел от него вплоть до сего времени, не признался в нем и не раскаялся, а через это дьявол наследует нераскаявшихся". И вот, в этом терзании он окончил жизнь.

Но в один из дней Епифаний, найдя блаженного Андрея, рассказал ему все случившееся с тем юношей и попросил объяснить, из‑за чего несчастный умер, как лающая собака. Ответил святой:"Тот твой друг был развратный и злопамятный человек. Ведь он, оставив свою жену, бессовестно сходился со своей служанкой и, будучи диаконом, не трепетал, несчастный, перед страшной силой недосягаемого Божества. Зная же, что греховен, он не успокаивался, но. носил свою ризу и совершал богослужение в распутстве и презрении к жизнетворным и внушающим трепет таинствам, ибо считал, что будет скрыт от Господа нашего Бога. А ведь развратный священник и распутный и растленный диакон будут прокляты пред Господом Богом, ибо стоящий у святого алтаря должен быть совершенно чист. Ты ведь знаешь, владыка Епифаний, что Бог не нуждается в нечистых служителях, ибо ненавидит прелюбодейный и греховный род.

      А некоторые из людей полагают, что вымыслом является христианская весть: поэтому они придумывают безбожное, помраченные глубинами забвения, и бессовестно удовлетворяют страсти.

Не ведают они, каков дракон, ужасный и жестокий, — я говорю о Владыке мира, — посылаемый в смерти каждому, чтобы разузнать о его дурных делах и вместе с Божьими ангелами вынести суд согрешившим душам, а также чтобы выведать, где и как найти ему душу, возлюбившую тьму, и унаследовать ее. Многие ведь распутничают с радостью и прелюбодействуют с дарами и гостинцами и растлевают жалкую сущность своей души, и не знают, какая смертная мука, страдание и боль ждет их, и горечь, и дрожь, и терзание. Что же до ожидающего их потом, — пощади, Господи! Ибо кто может рассказать о том, от чего даже ангелы дрожат и трясутся, как подумают об этом? Ведь таков тот огонь, потому что он охватывает ужасно и жестоко даже саму бестелесную природу, если она впадет в заблуждение, — я говорю о природе ангелов, от которой и происходят демоны.

Итак, ты видишь, что такая погибель постигла и твоего друга: ведь он, несчастный, не довольствовался женой, которая у него была, но льнул и к служанке: совершая с ней позорное дело, он нагромоздил долги души своей до предела. И пришел конец, пришел дракон, пришли и святые ангелы; они исследовали то, что произошло с ним, и нашли, что его жалкая душа загрязнена, заплесневела и смердит, вымазанная дерьмом и серой. И они отвернулись, а дьявол привлек его к себе и выставил на посмешище, как он это любит. Ведь священник должен приложить большое старание, чтобы не подойти к святому алтарю, будучи грешным, ибо, если он входит запятнанным, он не только не приносит никакой пользы, но даже наоборот, и принимает там великое осуждение и прибавление греховности. Ведь из‑за него не сходит туда Святой Дух, и собравшиеся там лишаются благодати Духа Святого".

Было воскресное утро, когда праведник говорил об этом с Епифанием, и какой‑то придворный проходил мимо по направлению к дворцу: озабоченный распадением плоти и страстью к своей жене, он сошелся с нею. Когда же он прошел во дворец и оказался рядом с праведником, блаженный Андрей, взглянув на него, понял, что с ним произошло и что он сотворил в святое воскресение, и говорит ему:"Вот безумец, который запятнал святое воскресение и идет запятнать также и дворец!"А тот, как услышал, сильно удивился и, улыбнувшись, прошел мимо.

        Однако по дороге рассказал своим друзьям, как праведник поведал о содеянном им, и одни удивлялись, другие не верили, а третьи полагали, что он рек это от демонов. Епифаний же дивился предвидению этого мужа.

И блаженный Андрей сказал ему:"Этой ночью увидел я, как одна женщина — царица, увенчанная короной царственной, украшенной жемчугом и драгоценными камнями, — осуждала того придворного, проходившего мимо нас:"Как, — говорит, — осмелился ты осквернить мой дворец, несчастный? Неужели не довольствуешься ты целой неделей, ненасытный, чтобы быть в своей похоти, но безрассудно посягаешь и на святой день? Клянусь женихом моим Христом, если только ты сделаешь это во второй раз, то уж не сделаешь в третий!"И, сказав так, она отошла от него. Я же, как увидел это, дитя мое, опечалился в сердце своем и поругал его: может, он проявит благоразумие. Если же он сделает это во второй раз, то не сделает в третий, это означает:"Я призову серп против него и скошу его". Ведь с того момента, как человек умрет, больше уже и не грешит, и не поступает справедливо, ибо обретает покой, как только душа его освободится от тела".
http://predanie.ru/lib/book/91428/#toc31

0

35

О небрежении к литургии
А праведник заметил демона небрежения, строившего козни и пытавшегося с помощью каких‑то уловок вытолкнуть кое–кого из церкви и сделать их непричастными к дару Господнему, напоминая им о заботах и обязанностях до окончания службы и приговаривая:"Уйди отсюда, чтобы выполнить свою работу: ведь в том не будет греха, если предстоит работа". Внушая это, дьявол, враг справедливости, многих заставил уйти до окончания службы, поскольку не пришло им на ум речение Спасителя, сказанное в Евангелиях:"Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни во что одеться, ищите же прежде Царствия Божия"и так далее. Заметил он также, что демон безразличия и сонливости строил там козни и тех, кто во время чтения сидел и слушал божественные слова, повергал в дремоту. Наблюдая же за уловками гнусного демона, праведник впал в ярость и сказал про себя:"Гнусный и пагубный демон, как смеешь ты, пользуясь мраком своей пустоты, делать нас непричастными к слушанию божественных слов, погружая нас в сон безразличия? Но ты, Господин сил небесных, излей на них<демонов>Свой гнев и низвергни их". И как только он это вымолвил, вырвался из алтаря язык пламени и испепелил их. А те, которые под их воздействием были охвачены сном, тотчас пришли в себя и вняли чтению.

+3

36

Константинополь и Св. Гора Афон погибнут?!

Пророчества святых Андрея Юродивого и Нила Мироточивого
ПРОРОЧЕСТВО СВЯТОГО АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО

   Связанное с именем еще одного богодухновенного мужа и относящееся к первой трети X века,
это пророчество вполне согласно с предыдущими и восполняет многое из того, о чем они умалчивают.
В нем сказано, в частности, что Константинополь будет предан в руки мусульман и блестящей византийской цивилизации придет конец,
но она восстанет в былом своем великолепии после двух страшных потрясений, которые совпадут с мировой войной,
посланной за грехи и отступления нашего времени.
Отвечая на вопрос одного из учеников о будущем столицы,
святой открывает ему то, что по благодати Божией сподобился провидеть.

   Вот наиболее значимые фрагменты этого пророчества.

«Град сей, которому назначено господствовать над многими народами, будет необорим для иноплеменников...
Но идет молва, что он откроет внутренний доступ к себе роду агарянскому и тот великое множество народа мечом убьет.

   Я же говорю, что явится и светловолосый род, чье имя заключено в осьмнадцатой из двадцати четырех букв,
соединенных в правильный порядок, и ноги грешников ступят на полы устланные. Горе им от двух отраслей,
чьи мечи подобны ветру, а серпы, посекающие колос медно-красный в жатву, не обращаются вспять и позади себя ничего не оставляют...

    В последние же дни восставит Господь Бог царя из нищеты, и тот вступит [во град] с правдой великой.

И будет мир по подобию мира, бывшего во дни Ноевы, ибо не станут более воевать.

И оттого что не будет войны на земле, перекуют свои мечи на плуги, серпы и [прочие] земледельческие орудия.

И обратит [царь] лицо свое на восток и смирит сынов Агари, ибо прогневается на них Господь наш Иисус Христос за беззаконие содомское, которое они творят.

Из них многие примут Святое Крещение и у благочестивого царя того в почете окажутся, прочих же он истребит, огнем сожжет и [всякой иной] насильственной смерти предаст.

В те времена все восстановится, и Иллирик [станет частью державы] ромеев, и Египет обретет врата свои. И наложит [царь] десницу свою на окрестные народы, и покорит светловолосый род, и ненавистников своих победит.

И царство удержит в течение тридцати двух лет, подати же и дары двенадцать лет взиматься не будут. Восстановит разоренные сокровищницы и храмы святые отстроит. Не будет в те дни ни тяжб, ни неправедного с беззаконником, ибо устрашится лица [царского] вся земля, и всех сынов человеческих понудит он из страха пред ним быть целомудренными, и среди вельмож своих всякого законопреступника истребит... Тогда настанут радость и веселье, и множество благ от земли и моря произыдет. И будет, как было во дни Ноевы...

Когда же минет владычество его, придет начало зол
  

 Итак, здесь предсказано отвоевание Константинополя христианами и, что особенно важно, правление благочестивого царя, действующего Божиим повелением и полагающего конец всемирной смуте. Вкратце описано временное торжество христианской веры и дарование мира многострадальным народам, дабы и они успели подготовиться к великой брани с грядущим антихристом. Ибо, согласно отцам, мы не ускоряем пришествие антихриста лишь тогда, когда не участвуем в грехах и беззакониях своего времени делом или сочувственным помыслом.
   Этот период представляется святому предельным осуществлением всякого блага и духовной правды, тем последним «золотым веком», по которому будут неимоверно тосковать последующие поколения. Ибо за ним последуют начало, середина и конец бедствий, когда сбудется пророческое слово Богослова: «Горе живущим на земле... потому что к вам сошел диавол в сильной ярости» (Откр. 12:12).

http://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatoped … ikhriste/6

0

37

Я вот по этому тексту (http://velib.com/read_book/simonov_vita … urodivogo/) попытался составить определённую картину.

Получается так:

1 царь – 32 года. Будет восстановлена Иллирия (Югославия ?), уничтожена Турция, перекованы «мечи на орала».
2 царь – сын беззакония – 3,5 года
3 царь – ?
4 царь – из Эфиопии – 12 лет
5 царь – из Аравии – 1 год
6,7,8 – три юнца – 150 дней (5 месяцев)
9 царь – женщина из Понта – ?
После этого город затопит
Нашествие народов Гога и Магога
10 царь – сатана из колена Дана – ?

Если это будет происходить в нашем веке, то приблизительно к концу века будет антихрист. Помню, у кого-то из прозорливых были слова: "к концу века будет так тяжело, что лучше вообще не жить". Или, например, сон Антона Жоголева, в котором блаженная Мария Матукасова говорит, что начертание будет в конце века, приблизительно через 90 лет (сон был около 2000 года).

Не пойму, каков адекватный перевод, касающийся Иллирии. Иллирия почти совпадала с границами Югославии. Не совсем понятно: будет восстановлена Иллирия? Или Иллирия станет частью державы ромеев?

0

38

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ILLIRIYA.html
Часть Иллирии это Албания. За эти территории идут постоянные споры и стычки.Вторая отошла грекам по большей части. Есть пророчество преподобного Косьмы Этолийского о тех землях. Ну и знаменитое - " Крик войгы приходит из Далматии"

0

39

vik.mi.67 написал(а):

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ILLIRIYA.html
Часть Иллирии это Албания. За эти территории идут постоянные споры и стычки.Вторая отошла грекам по большей части. Есть пророчество преподобного Косьмы Этолийского о тех землях. Ну и знаменитое - " Крик войгы приходит из Далматии"


Да, Албания - часть древней Иллирии. Собственно, албанцы - это прямые потомки древних иллирийцев, а албанский язык - прямой потомок одного из иллирийских наречий. Сербы, к примеру, это славяне, ассимилировавшие некоторые иллирийские племена.

Из пророческих слов Фаддея Витовницкого и Гавриила из монастыря Бошняны нам известно, что Албания будет затоплена, и войдёт в состав Сербии в будущем, но албанцы оттуда будут вынуждены эвакуироваться (как и из Косово). Но вот куда денутся хорваты, боснийцы, словенцы, македонцы в будущей восстановленной "Иллирии"? Неужели признают под собой власть православных сербов?

Северный Эпир (ныне - часть Албании) в этом случае отойдёт Греции (будущей восстановленной новой Византии).

Отредактировано yozhik (2019-02-14 20:58:01)

0

40

Андрей Юродивый оставил нам пророчества, которые, по-моему мнению, начинаются с разрушения Турции, взятия Константинополя и восстановления новой Византии (помните, кто-то из старцев говорил, что будут деньги с двуглавым орлом?).

Не получится ли так, что будущие события будут тесно связаны с этой новой Византией?
Ведь речь идёт о Константинополе и его будущих правителях, не так ли?
После благочестивого царя, который будет править 32 года, начнётся "век конца".
Не это ли то самое малое время, о котором говорили многие старцы?

Даже диву даёшься, как моментально могут измениться нравы - было (будет ещё) всеобщее покаяние и обращение ко Господу даже неправославных народов, чьи государства после войны будут пребывать в руинах, а после очень быстро всё кардинальным образом поменяется...

Отредактировано yozhik (2019-02-14 21:04:32)

0

41

yozhik написал(а):

Из пророческих слов Фаддея Витовницкого и Гавриила из монастыря Бошняны нам известно, что Албания будет затоплена, и войдёт в состав Сербии в будущем, но албанцы оттуда будут вынуждены эвакуироваться (как и из Косово). Но вот куда денутся хорваты, боснийцы, словенцы, македонцы в будущей восстановленной "Иллирии"? Неужели признают под собой власть православных сербов?

«После победы России с помощью православных братьев с Востока, Косово вернется к нам, как было.
Албанию зальет водой. Албанцы будут уплывать на кораблях, так что от тесноты живые будут вываливаться за борт.
А сербы, из-за карточек или чипов, вернутся из чужих стран домой.
На Косове не останется ни одного шиптара, а столицей Сербии станет Крушевац»


(Старец Гавриил, из монастыря Босньяне).

шиптары --- это албанцы

Шиптары (сербохорв. Šiptari / Шиптари от алб. shqiptarët ʃcipˈtaɹət) — славянизированная форма самоназвания албанцев.
В южнославянских языках (сербохорватском, македонском и др.) является пренебрежительным передразнивающим разговорным прозвищем этого народа,
нежелательным в печати и вызывающим протесты на политическом уровне.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шиптары

Пророчества о Сербии старца Тадея Витовнички

Светлый сербский пророк и великий провидец, аскет и утешитель народа сербского,
старец Тадей Витовнички, который упокоился в 2003 году, оставил после себя
многие пророчества о Сербии, о Черногории, о Косове, о Боснии и Герцеговине,
о многих людях и события, которые скоро сбудутся.

О Косово ещё 10 лет назад он говорил:

«Косовские албанцы провозгласят независимость.
Но это будет противозаконно, и важно, что ни они сами, ни сербские политики его не подпишут.
Придёт день, и после великих страданий, которые падут на Сербию и весь сербский народ
из-за богоотступничества сербских правителей и одной части народа, случится всё-таки
объединение большинства сербов. Сербия освободится.

А Америка и Запад снова начнут гонения против Сербии.

Однако, после великих сербских страданий (это говорилось после 1999 года), совершенно неожиданно
Америка и Запад испытают страшное поражение и сами решат вывести свои войска из Косово.
Тогда сербы за очень короткое время освободят свою духовную колыбель.
И никогда больше не будет там албанцев. Ни одного не будет
».


Надо ещё заметить, что к тому моменту, судя по некоторым пророчествам
Ислам потерпит поражение как господствующая религия не только в Турции
и могу предположить, что участь исповедующих ислам народов на территории
Сербии будет подобна участи турок --- часть обратится в христианство,
часть погибнет, часть побежит в какие-то другие страны типа Алжира, Марокко,
Египта и м.быть Ирака и т.п.   И вероятно так будет и по всей остальной
териитории Новой Византии.

Поднимет Господь Бог во дни последние царство из бедности, и будет он (=царь)
шествовать в великой праведности, и прекратит всякую войну, и сделает бедных богатыми,
и будет все, как во времена Ноя (уподобляй, конечно, одних людей другим, имея в виду
не испор­ченность живших тогда, а их избавление от бед): ведь будут люди во все их дни очень богаты,
будут в непрекращающемся мире есть и пить, жениться и выходить замуж, и, не боясь войны,
в беззаботно­сти будут предаваться земным делам. И когда не будет больше войны,
перекуют они клинки свои в серпы, а копья и дротики - в орудия, которыми будут обрабатывать землю.
А после этого он обратит лик свой на восток и усмирит сынов Агари, ибо разгневается на них Господь
из-за злословия их. Посему он подвигнет и поднимет царя римского против них, и он полностью уничтожит их
и испепелит в огне детей их; и сами они, отданные в его руки, будут преданы жесточайшему огню.
И будет восстановлена вся Иллирия в Римской империи.
И Египет принесет дань свою.
И нало­жит он десницу свою на море и укротит светловолосые народы, и сми­рит врагов
под рукою своею, и будет держать свой скипетр трид­цать два года.


кто такие сыны Агари?  не мусульмане ли?

+2

42

togiya написал(а):

кто такие сыны Агари?  не мусульмане ли?


Скорее всего.

Измаильтяне - это арабы. В наше время под этим следует подразумевать мусульман. Мне почему-то думалось, что агаряне - это турки...

Серафим Саровский говорил: "При разделе Турции она почти вся останется за Россией..."

В принципе, логично, т.к. десятимиллионная Греция вряд ли сможет "освоить" территорию бывшей Турции (за вычетом территорий на востоке страны, которые отойдут Грузии, Армении и Курдистану.
Вот западная часть страны, вполне возможно, отойдёт Греции, плюс восточная Фракия с Константинополем (которую в конце концов отдадут Греции) и северным Эпиром. Ну и Кипр, конечно же.

Непонятно, что будет с территорией Сирии и Ирака...
Кому это всё отойдёт?
Частично войдёт в состав Руси?

Тот же преподобный Серафим говорил: "Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых: “Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога и Магога..."

Магог - это центральная Малая Азия (ныне Турция)...

Отредактировано yozhik (2019-02-15 13:09:04)

+1

43

yozhik написал(а):

Непонятно, что будет с территорией Сирии и Ирака...Кому это всё отойдёт? Частично войдёт в состав Руси?


Будет новое государство Курдистан.

Там будут территории населенные курдами.  Территории Турции, Сирии, вероятно также и Ирака...

пророчество Старца Паисия Святогорца:

Один человек спросил Старца о событиях в Сербии, и тот сказал:
«Европейцы сейчас радуют Турцию, предоставляя независимость государствам,
в которых живут мусульмане (Босния, Герцеговина). Вижу, разделят Турцию
«благородным» способом. Поднимутся снова Курды и Армяне, и Европейцы
заговорят о независимости этих народов.
И скажут Турции: «Мы сделали вам одолжение, сейчас должны таким же способом
получить независимость Курды и Армяне.


В другом месте он говорит еще более конкретно:

«Затем я спросил его, — пишет паломник, — о непреклонности и продолжительных провокациях турков.
Он положил мне руку на плечо и очень серьезно ответил: «Не беспокойся, дитя мое, я готовлюсь
уснуть вечным сном, меня здесь не будет, но все это буду видеть с Небес, ибо все мы здесь временно.
Турция будет разделена на три-четыре части. Время уже ведет обратный счет. Мы возьмем наши земли,
Армяне – свои территории, Курды – их земли. Проблема Курдов уже на пути разрешения.
Это сбудется не сейчас, но очень скоро, когда прекратит свое существование род, который сейчас
управляет Турцией, появится новый род политиков и примет на себя обязанности управления.
Тогда и произойдет раздел Турции…»[7].

Вот еще одно свидетельство:

«В марте 1994 года я встретил Старца Паисия в Монастыре, в Суроти.
Я разволновался, когда он взял меня за руку и, несмотря на критическое состояние здоровья,
сказал следующее: «Ты не должен переживать и бояться турков. Турция разрушится.
И разрушат ее союзники. В Боснии возникнет мусульманское государство (в это время
не существовало такого государства ), но событие это обернется против них же самих,
потому что в последствии этого же события позже возникнет государство курдов
в самом сердце страны»


https://mserafim.livejournal.com/10800.html

пророчества Космы Этолийского и Паисия Святогорца о распаде Турции[1] поразительным образом исполняются.

В планы сильных мира сего входит поэтапный развал Турции.
Столкновения, которые происходят в этой стране – только начало разрушительных процессов,
за ними последуют и другие события».

Профессор Кицикис дал комментарий к пророчеству Космы Этолийского

“Турки уйдут, но снова вернутся и дойдут до Ексамилий[2].
Из них одна треть погибнет, одна треть уверует во Христа, а одна треть уйдёт в Коккини Милья”.
По его словам треть населения Турции (25 миллионов) алавиты, которые относятся к христианству
позитивно. Кроме того, не стоит забывать о большом проценте тайных христиан.
Что касается трети населения, о которой в пророчестве Космы Этолийского и Паисия Святогорца
говорится, что она уйдёт в Коккини Милья, то, по словам профессора,
речь идёт о государстве Курдистан, которое будет создано.

http://www.agionoros.ru/docs/709.html

последние слова сказаны были в 1994 году.

В 2000-м году, когда я впервые увидел эти строки, то показалось, что как-то всё это
далеко и маловероятно - Турция член НАТО, о казавшейся тогда бесперспективной борьбе
курдов иногда узнавал из редких заметок на страницах газеты "Завтра".

Но вот США в 2003-м зашли в Ирак и обрушили его государственнсть.
Иракский Курдистан стал де-факто независимым.

В 2011-м началась спровоцированная Штатами война в Сирии,
и сирийские курды из рук Асада получили автономию.

Пару лет назад узнал, что в Турции вопрос об отделении Курдистана
- как минимум обсуждаемый в турецкой прессе. США не встают
на её активную защиту Турции в вопросе о сбитом российском бомбардировщике,
одновременно заигрывая с курдами Турции.

Остались не тронутыми курды Ирана. Пока. Если - предположим и такой вариант
- США выступит в роли "освободителей Курдистана", то в Иране можно зашевелить
оставшуюся часть курдов, создавая напряжение в Иране, и поставить Россию
в неловкое положение - с Ираном мы сейчас почти союзники.
Не считая того, что можно будет сирийскими курдами давить на Сирию Асада.

+1

44

togiya написал(а):

В 2000-м году, когда я впервые увидел эти строки, то показалось, что как-то всё это
далеко и маловероятно - Турция член НАТО, о казавшейся тогда бесперспективной борьбе
курдов иногда узнавал из редких заметок на страницах газеты "Завтра".

Но вот США в 2003-м зашли в Ирак и обрушили его государственнсть.
Иракский Курдистан стал де-факто независимым.

В 2011-м началась спровоцированная Штатами война в Сирии,
и сирийские курды из рук Асада получили автономию.

Пару лет назад узнал, что в Турции вопрос об отделении Курдистана
- как минимум обсуждаемый в турецкой прессе. США не встают
на её активную защиту Турции в вопросе о сбитом российском бомбардировщике,
одновременно заигрывая с курдами Турции.

Остались не тронутыми курды Ирана. Пока. Если - предположим и такой вариант
- США выступит в роли "освободителей Курдистана", то в Иране можно зашевелить
оставшуюся часть курдов, создавая напряжение в Иране, и поставить Россию
в неловкое положение - с Ираном мы сейчас почти союзники.
Не считая того, что можно будет сирийскими курдами давить на Сирию Асада.

Да, понятно, что Курдистан будет создан. Вопрос лишь в том, какие ещё земли, кроме собственно курдских, в него войдут. Курды Ирана вроде бы шииты, да и вряд ли Иран посыпется, там нет серьёзных сепаратистских устремлений.

Потом. Что будет с арабами-шиитами Ирака? Войдут в состав Ирана?

Сирии и Ирака не будет. Ливан - неизвестно. Скорее всего, Курдистан раскинется до Евфрата включительно, но без южного Ирака, населённого арабами-шиитами. С другой стороны, Сирия и Ирак из-за политики Турции превращаются в пустыню, что грозит арабам вымиранием.

Россия дойдёт до Иерусалима... Израиль куда денется? Часть Сирии (прибрежные провинции, плюс Алеппо и Африн, север страны до Евфрата) и Ливан - войдут в состав России (наряду с оставшейся частью Малой Азии)?

Отредактировано yozhik (2019-02-15 14:31:57)

0

45

yozhik написал(а):

Россия дойдёт до Иерусалима... Израиль куда денется?

yozhik написал(а):

Что будет с арабами-шиитами Ирака? Войдут в состав Ирана?


всё будет хорошо.  Господь позаботится о каждом народе
и дарует то, что ему полезно и душеспасительно.

авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение
глубиной Божия Домостроительства (управления миром) и судов Божиих,
помолился и сказал: “Господи! Отчего некоторые из человеков достигают старости
и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало?
Отчего одни бедны, другие богаты?
Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют земными благами,
а праведные угнетаются напастями и нищетой?”

Долго он так размышлял, и был ему глас:
Антоний! Внимай себе и не подвергай исследованию судьбы Божии, потому что это - душевредно.


(Еп. Игнатий. Отечник. С. 38. № 195).
https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Lozinsk … ednika/516

То, что полезно Господь уже открыл.
А о том чтобы "всё на свете знать"  Он не заповедовал.
«Знай себя, и довольно с тебя».

0

46

yozhik написал(а):

Означает ли это, что начертание на руку или лоб будет ставиться в течении 3,5 лет (42 месяца), в которые будут действовать зверь из моря и зверь из земли?

Вы для начала со зверями определитесь. Зверь из моря, зверь из земли, зверь из бездны это разные звери.

0

47

.

Отредактировано yozhik (2019-04-03 17:55:12)

0

48

.

Отредактировано yozhik (2019-04-03 17:56:08)

0

49

yozhik написал(а):

Зверь из моря из главы 13 и зверь багряный, на котором сидит жена (блудница, сидящая на водах многих) это похоже, что суть одно и тоже.

Судите сами:


yozhik написал(а):

Как видим, оба зверя (зверь из моря и багряный зверь, на котором сидит жена) имеют богохульные имена. Оба имеют 7 голов и 10 рогов. 7 голов - это 7 холмов, на котором расположен город (таких городов немного: Рим, Лиссабон, Константинополь, Иерусалим и Москва) и 7 царей, во времена восьмого (который из числа 7-ми) 10 царей передадут ему власть.

Да совпадение почти полное, за исключением, что один зверь багряный. Причем багряного зверя сказано:
17.8."Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель;
А в главе 20 читаем:
20.2-3 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; - то есть был зверь и нет его
после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. - и выйдет из бездны на малое время. Обэтом же говорится и в главе17:
17.12.И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час."

Откр.11.7"И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их," - убьет пророков не антихрист, а сам дьявол, зверь из бездны.

20.7-10."Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. В последней строчке все три зверя встретились в озере огненном.
Поэтому зверь из бездны, он же багряный зверь это дьявол и сатана, который выйдет на малое время и уйдет в погибель. В толковании на Откровение многие считают зверя из моря антихристом с его царством, а зверь из земли лжепророк.

0

50

проходимец написал(а):

он же багряный зверь это дьявол и сатана, который выйдет на малое время и уйдет в погибель. В толковании на Откровение многие считают зверя из моря антихристом с его царством, а зверь из земли лжепророк.

И выйдет он возможно, чтоб войти в отрока,
рожденного от блудницы, который станет антихристом. (если не ошибаюсь, когда тому будет 12 лет)
А что там у нас о.Олег Стеняев говорит в последнее время?

0

51

В любом случае всё завязано на Ближний Восток и конкретно Турцию с Константинополем. Как начнутся там изменения, о которых говорили греческие старцы, тогда и посмотрим (если доживём).
После гибели США, вся геополитика переместится в Европу и на Ближний Восток.

Отредактировано yozhik (2019-04-03 17:55:46)

0

52

yozhik написал(а):

Вот интересно, "жена облачённая в Солнце..." - это о звёздном небе или Евросоюзе?

Это о Церкви Христовой.

( см. толкование свят.Андрея Кесарийского )

Откр.12:1. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце;
                           под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Некоторые под «женою, облеченною в солнце», разумели Пресвятую Богородицу,
много потерпевшую прежде, чем был познан Ее Сын.
Но так как Господь наш родился задолго перед этим откровением, то великий Мефодий,
считая это не отвечающим рождению Господа, жену принимает за Святую Церковь.

Будет нелишним привести здесь и слова самого Мефодия, который в своей беседе говорит
от лица девы Проклы: «Жена, облеченная в солнце, есть Церковь; одеждою для нее служит свет,
а золотом и драгоценными блестящими камнями – лучшие и светлейшие звезды. Она взошла на луну.
От луны зависит влажность в природе, и здесь иносказательно под луною разумеется вера очищаемых
и освобождаемых крещением от тления. Она болеет, перерождая душевных в духовных
и преобразуя их видом и образом по подобию Христа». И далее: «Не подобает считать
под вновь рождаемым Самого Христа, ибо тайна воплощения Слова Божия исполнилась
задолго до откровения Иоанну. Иоанн же говорит и пророчествует о настоящем и будущем».
Потом он же продолжает: «Итак, самая необходимость заставляет признать, что болящая и рождающая
искупленных есть Церковь, как у Исаии о ней свидетельствует Дух: «Прежде неже чревоболети ей,
роди, прежде неже прийти труду чревоболения, избеже и породи мужеск пол» (Ис. 66:7).
От кого убежала? – Конечно, от змея, чтобы породить людей – мысленный «Сион мужеского пола».
Далее: «Итак, духовно рождается Христос в каждом из нас, а поэтому Церковь повивает нас пеленами
и болезнует, пока не «вообразится в нас родившийся Христос" (Гал. 4:19), чтобы всякий соединившийся
со Христом соделался Христом». Так и Церковь оделась в Солнце правды – Христа.
«Ибо свет ночного светила, указывающий на мирскую жизнь, изменяющуюся подобно луне,
она имеет под своими ногами». "Глава" ее носит венец апостольских догматов и добродетелей.
Тот же Мефодий говорит: «Поелику от луны зависит влажность, то ею означается крещение,
называемое иносказательно морем и спасительное для рождаемых, а гибельное для демонов».


( и прочие толкование )

Откр.12:1. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце;
                     под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Пред глазами тайнозрителя явилось на небе великое знамение.
"Явилось" употреблено в смысле «оказалось пред глазами», «внезапно стало видимым».
Знамение есть такой символ, такое символическое явление, которое имеет знамение
не только в отношении к цели, с которою оно употреблено, но и само по себе и в себе (2Кор.12:12).
Знамение – небесного происхождения, и должно быть понимаемо и принимаемо как
особенный способ откровения Бож. воли. Знамение это есть жена. – Самым справедливым
мнением может быть признано то, которое принимается большинством толкователей
и которое состоит в понимании под образом жены Христианской Церкви и притом
на всем протяжении ее истории
, от первых дней апостолов и кончая временем
господства антихриста. Жена – это именно святая и славная Христова Церковь, какою
она была с самого своего начала и какою она должна остаться до конца мира,
– Церковь победоносная, Церковь всех и все освящающая божественною благодатью,
Церковь, как верная жена, состоящая в неразрывном брачном союзе с Господом Иисусом Христом
и постоянно рождающая новых и новых чад не только через обращение неверующих,
но и через таинства крещения и покаяния. – Одеяние жены в солнце есть выражение высшей славы,
чистоты и совершенства жены – Церкви. Луна при жене – с тою же целью, т. е. для придания
ей большего света и большего блеска, для более очевидного обозначения ее прославленности
и близости к небу. Этой цели служат и звезды, окружающие голову жены в виде (не короны) венца,
говорящий о том, что ее слава есть следствие её победы, её личного достоинства.
А то, что венец этот состоит именно из 12 звезд, ясно указывает на то, что Церковь Христова у
крашается двенадцатью апостолами.


https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolk … lija_77/12

Подобные образы Церкви в образе жены мы видим и в книге Ерма "Пастырь".

0

53

vik.mi.67 написал(а):

И выйдет он возможно, чтоб войти в отрока,
рожденного от блудницы, который станет антихристом. (если не ошибаюсь, когда тому будет 12 лет)
А что там у нас о.Олег Стеняев говорит в последнее время?

У дьявола должен быть антихрист, этим антихристом толкователи считают зверя из моря, но зверь из моря и его лжепророк попадут в озеро огненное после Армагеддона и только тогда будет освобожден из бездны дьявол на последнюю битву с самим Богом:
20.7-10. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Поэтому не подходит, что бы сатана смог войти в отрока, который станет антихристом, ибо в таком случае он бы сразу со зверем из моря и лжепророком там оказался, да и к тому же он в бездне в это время на цепи сидел.

Отредактировано проходимец (2019-04-02 22:07:02)

0

54

yozhik написал(а):

Вот интересно, "жена облачённая в Солнце..." - это о звёздном небе или Евросоюзе? Венец из 12-ти звёзд очень похож на флаг Евросоюза, но вкупе с остальным - на указание определённой даты по расположению звёзд и планет на небе...

У вас фантазия не имеет ни каких границ, вы бы ее ограничили чтением святых толкователей, ибо можно зайти так, что не выбраться будет.

0


Вы здесь » Близ при дверях, у последних времен. » Пророчества » Откровение Андрея Христа ради юродивого о конце мира ( из жития )